پروژه نهان‌نگاری تصاویر پزشکی به منظور پنهان سازی اطلاعات بیمار

پروژه نهان‌نگاری تصاویر پزشکی به منظور پنهان سازی اطلاعات بیمار

چکیده

چکیده - با توجه به رشد وگسترش روزافزون شبکهٔ جهانی اینترنت و توسعهٔ فناوری اطلاعات، نیازهای جدیدی در رابطه با حفاظت از حق تألیف محصولات چندرسانه‌ای مطرح شده‌اند. در این تحقیق پنهان سازی یک سیگنال دیجیتال در یک تصویر پزشکی در مناطق صاف با استفاده از روش LSB و مناطق لبه استفاده از روش PVD پنهان شدند. استفاده شده است. براساس معیار PSNR، روش‌های مختلف پنهان سازی تصویر واترمارک در تصویر میزبان بررسی و مقایسه شده است. در نهایت با استفاده از پارامترهای نسبت سیگنال به نویزPSNR و میانگین مربعات خطا MSE بهترین حالت ممکن با مقالات و کارهای انجام شده گذشته در پنهان سازی یک تصویر مقایسه شده است و در قالب بسته نرم‌افزاری پیشنهادی ارائه گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی بالای روش بکار رفته است. سپس برنامه‌ای در قالب # C معرفی گردید که به روش LSB داده‌های متنی گزارش بیمار را در تصویر آن همراه می‌کند.


کلید واژه- پردازش تصویر، پزشکی از راه دور، روش جایگزین کردن بیت کم ارزش، نهان‌نگاری.

  1. نتیجه گیری

در این بخش، ما نتایج تجربی از طرح ما نشان می‌دهد. برای ارزیابی عملکرد طرح پیشنهادی، ما کامپیوتر شبیه سازی در بسیاری از تصاویر پزشکی اندازه 512 × 512 پیکسل انجام شده و بر روی ویندوز 8.1، اینتل Core 2 Duo اجرا شد 2.2 گیگاهرتز با 4 گیگابایت رم و MATLAB 2014 انجام شد. سپس به مطالعه نتایج حاصل از شبیه سازی ها در نهان‌نگاری به روش‌های مختلف پرداختیم. در این روش‌ها روش LSB دارای مزایی نظیر سرعت بالا و PSNR بالا است. این قابلیت در برابر PSNR پایین در برابر حمله نویز قابل چشم پوشی است. روش پنهان کردن اطلاعات توسط ساده LSB تعویض با روند تنظیم پیکسل بهینه پیشنهاد شده است. ما اطلاعات محرمانه در مناطق صاف با استفاده از روش LSB و مناطق لبه ا استفاده از روش PVD پنهان شدند. این روش تا حد زیادی از پیچیدگی محاسباتی کم کرده است. نتایج به دست آمده نیز بهبود PSNR از روش ارائه شده در کد عکس را نشان می‌دهد. در تحقیق اخیر برنامه‌ای در قالب C# معرفی گردید که به روش LSB داده‌های متنی گزارش بیمار را در تصویر آن همراه می‌کند.Search projects

Recent Posts