پروژه یادگیری عمیق MaskRCNN segmentation

پروژه یادگیری عمیق MaskRCNN segmentation

پروژه  یادگیری عمیق   MaskRCNN   segmentation 

در این پروژه به این حالت ناحیه بندی دست یافتیم .


 در ادامه پروژه می خواهیم به این ناحیه بندی دست یابیم.


Search projects

Recent Posts