شباهت سنج چهره

شباهت سنج چهره

نرم افزار جدید ما که در حال تکمیل شدن استدر ادامه می توان سرچ اتفاقی بر اساس بیشترین شباهت در پایگاه داده آنلاین و آفلاین را اضافه نمود.
Search projects

Recent Posts