پایان نامه بهره ­گیری از آنالیز بافت جهت تشخیص سرطان پوستی

پایان نامه بهره ­گیری از آنالیز بافت جهت تشخیص سرطان پوستی
دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

گروه مهندسي پزشکي
پايان­نامه­ي کارشناسي ارشد رشته: مهندسي پزشکي گرايش بيوالکتريک


عنوان پايان­ نامه:


بهره ­گيري از آناليز بافت جهت تشخيص سرطان پوستي
نام دانشجو:

حامد آقاپناه رودسري


استاد راهنما:

دکتر محمد حسن قاسميانبهمن 1390

چکيده

بر اساس تحقيقات انجام شده به علت تخريب لايه ازن، ميزان پرتو مضر نور خورشيد در حال افزايش است و باعث افزايش تعداد مبتلايان به بيماري‌هاي پوستي مي‌شود. دانشمندان نشان داده‌اند، ملانوم که يکي از سرطان‌هاي پوستي کشنده و در حال گسترش است در صورت تشخيص به موقع قابل پيشگيري و درمان مي­باشد اما در صورت پيشرفت، سرطان مي­تواند منجر به مرگ بيمار شود. در اين پايان­نامه تصاوير پوستي با ضايعات رنگ دانه‌اي که منجر به سرطان پوست از نوع ملانوم بدخيم مي‌شوند، مورد طبقه­ بندي قرار مي­گيرند. روش­هاي کلي طبقه­بندي تصاوير پوست شامل سه شيوه است. اين سه شيوه عبارت از يافتن ويژگي­هاي لبه، شکل و بافت ناحيه مشکوک مي­باشد. در ابتدا بر روي تصوير پيش پردازش­هاي لازم انجام مي­گيرد و ناحيه‌ي مشکوک با استفاده از الگوريتم­هاي مختلفي مشخص مي­شود. الگوريتم­هاي اشاره شده در اين پايان­نامه عبارتند از: آستانه گذاری وفقي هيستوگرام، ميانگين متحرک ناهمسان گرد فازي (AMFCM ضرايب موجک، مرز فعال و همگوني. پس از استخراج ناحيه­ی مشکوک ويژگي­هاي لبه و شکل آن استخراج مي­شوند. در ادامه از محتواي ناحيه‌ي مشکوک ويژگي‌هاي بافتي با روش‌هايي نظير GLCM، GLRLM، فيلتر بانک­هاي گابور، ممان­هاي زرنيک، فيلتر بانک وفقي، فيلتر بانک پيشنهادي حوزه­ي فرکانس استخراج مي­شوند. از معيار فيشر جهت آموزش فيلتر بانک­هاي وفقي به وسيله­ي داده­هاي آموزشي و کاهش ويژگي استفاده مي­شود. سپس اين ويژگي­ها با يکديگر مقايسه مي­شوند و ويژگي­هاي با ارزش اطلاعاتي بيشتر با يکديگر ادغام مي­گردند تا طبقه­بندي سريع­تر و با دقت بيشتر  انجام پذيرد و در جهت تشخيص وفق داده شوند و الزاماً کامل­ترين روش جهت استخراج ويژگي­ها نمي­باشد. در نهايت اين روش­ها به صورت جداگانه و با ادغام ويژگي­ها، مورد طبقه­بندي قرار مي­گيرند. روش ارائه شده در اين پايان­نامه داراي دقت، اعتبار، و پارامترهاي ROC طبقه بندي بالاتري نسبت به روش‌هاي قبل مي‌باشد

نوآوری­های این پایان­نامه در قسمت­های استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی می­باشند. در مرحله­ی استخراج ویژگی، ما PSD وفقی را به عنوان الگوریتم جدیدی که می­تواند فیلتر بانک­ها را در حوزه­ی فرکانس محاسبه کند پیشنهاد می­کنیم. در مرحله­ی انتخاب ویژگی، با به کارگیری معیار فیشر بر روی مؤلفه‌های اصلی به دست آمده از PCA و سپس اعمال LDA روی آن­ها، ویژگی­های با ارزش اطلاعاتی بالاتر انتخاب می­شوند.


کليد واژه: سرطان پوست، ملانوم، آناليز بافت، استخراج ويژگي بافت، کاهش ويژگي، نمودارROC.


Search projects

Recent Posts